සීගිරියේ මාර්ග උපදේශකයින් විරෝධතාවක

22

සීගිරියට පිවිසෙන ප්‍රධාන දොරටුව අවහිර කරමින් සංචාරක මග පෙන්වන්නන් මේ වන විට විරෝධතාවක නිරත වනවා.

සීගිරි සංචාරක උපදේශක සංගමය පැවසුවේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙකුට චීන ජාතිකයෙකු කළ පහරදීමේ සිද්ධියක් මුල් කර ගනිමින් විරෝධතාව ආරම්භ කළ බවයි.

බලපත්‍ර නොමැතිව චීන ජාතිකයින් 08 දෙනෙකු සමඟ සීගිරිය නැරඹීම සඳහා මඟ පෙන්වන්නෙකු ලෙස පැමිණි චීන ජාතිකයෙකු සහ මෙරට මඟ පෙන්වන්නෙකු අතර ඊයේ මෙම ගැටුම හටගත්තා.

පසුව චීන ජාතිකයා විසින් මෙරට මඟ පෙන්වන්නාට පහර දී ඇති අතර ඔහු තුවාල ලබා මේ වන විට සීගිරිය – කිඹිස්ස ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා.

ඒ අනුව, තම සංගමයේ සේවාදායකයෙකුට පහරදීමට විරෝධය පළ කරමින් අද දිනයේ මාර්ගෝපදේශන කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කළ බව සීගිරිය – සංචාරක උපදේශක සංගමය ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments