“සියළු වන ජිවි කාර්යයාල වසා දැමුවා” – සංගමය කියයි

126

සමස්ත ලංකා එක්බද්ධ වනජිවි නිලධාරිනගේ සංගමයේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් හේතුවෙන් දිවයිනේ සියළු වනජිවි කාර්යයාල වසා දමා ඇති බව සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ වනජිවි නිලධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපති ප්‍රභාෂ් කරුණාතිලක මහතා පවසනවා.

වනජිවි කාර්යයාල 20 දින පස්වරු 4.30 සිට වසා දමා ඇති බවයි සංගමයේ සභාපති පැවසුවේ.

වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය කඩාකප්පල් කිරිම සඳහා වනජිවි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා විසින් කාර්යයාල සේවකයින් යොදවා යාල, විල්පත්තුව, උඩවලව, හොර්ටන්තැන්න, වස්ගමුව වැනි වනජිවි කලාපයට අයත් සංචාරක කලාපවලට ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කරන බවත්, එම සංචාරකයන්ට වල් අලින්ගෙන් එල්ල වන පිඩන මග හරවා ගැනිමට මග පෙන්වන්නන් ට හැකියාවක් නොමැති නිසා සංචාරකයන් අගතියට පත් වි ඇති බවද ප්‍රභාෂ් කරුණතිලක මහතා පෙන්වා දෙනවා.

වන අලින් පලවා හැරිමටත්, වන අපරාධකරුවන්ගෙන් වනජිවි ජාලයට සිදු වන හානිය වලක්වා ගැනිමටත්, කාර්යාල සේවකයන් යොදවාගෙන සිදු කරන ලෙසට වනජිවි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාගෙන් වනජිවි නිලධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා සිටිනවා.

වනජිවි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාගේ ක්‍රියා කලාපය හේතුවෙන් තම සංගමයේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවත්, තම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරන බවත් සංගමය කියා සිටී.

රජයේ අනෙකුත් සේවකයින්ට වඩා වනජිවි නිලධාරින් ජිවිත පවා පරදුවට තබමින් පැය 350කට වඩා අධික කාලයක් අමතර රාජකාරි සිදු කරන බවත්, එම කාලයෙන් පැය 150ක් සඳහා අමතර දීමනාවක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට එලැඹි බවයි ප්‍රභාෂ් කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කළේ.

(හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ)

Your Comments