සිංහරාජයේ අවසන් අලි දෙදෙනා වෙනුවෙන් යෝජනා මාලාවක් ජනපතිට

25

සිංහරාජ රක්ෂිතයේ වාසය කරන වන අලි දෙදෙනා සංරක්ෂණය කිරීම සඳහාවූ යෝජනාවලියක් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වෙත සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
එහි සභාපති පූජ්‍ය පාහියංගල ආනන්ද සාගර හිමියන් සඳහන් කළේ අදාළ යෝජනාව තුළ අලි මිනිස් ගැටුම විසදීමට අදාළ යෝජනා ද ඇතුළත් බවයි.
අදාළ යෝජනා මාලාව පහතින් දැක්වේ.

 

Your Comments