සිංගප්පූරු ගිය ශ්‍රී ලන්කන් ‘පළමු කාන්තා ගුවන් යානය’

107

නියමු සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ කාන්තාවන් පමණක් සේවය කරන ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ පළමු ගුවන් යානය අද සිංගප්පූරුව බලා පිටත් වූවා.

එයාර් බස් A321-251N වර්ගයේ UL306 දරන එම යානය කටුනායකින් ගමන් ආරම්භ කර පැය 3යි විනාඩි 39කින් සිංගප්පූරුවට ගොඩබස්සවා තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සමරුව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය කාන්තා කාර්යමණ්ඩල ගුවන් යානය සේවයේ යොදවා තිබෙනවා.

යානය යළි කටුනායක බලා ඒමට නියමිතයි.

Your Comments