සෑම මිනිත්තුවකදීම පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් හදිසි අනතුරුවලට මුහුණ දෙන බව අධ්‍යනයකින් හෙළි වෙයි

50

සෑම මිනිත්තුවකදීම මෙරට පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හදිසි අනතුරුවලට මුහුන දෙන බව අධ්‍යනයකින් හෙළිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් දෛනිකව පුද්ගලයින් 5,000 ක් පමණ රෝහල් ගත වන බව සඳහන්.
දෛනිකව මිය යන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 25ක් බවයි වාර්තා වන්නේ.
මේ අතරින් ගෘහාශ්‍රිත සහ මාර්ග අනතුරු ඉහළ අගයක් ගන්නා බව සඳහන්.

Your Comments