සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ දී පොලිසියට උපදෙස් මාලාවක්

27

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් පොලිසියට හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක් ලැබී ඇති බවයි මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනී ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්මිය සඳහන් කළේ.

Your Comments