සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ

52

පසුගිය අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත මහතා පවසනවා.
ඒ අනුව www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකියි.
2018 වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පාසල් අපේක්ෂකයින් හාර ලක්ෂ විසි දෙදහස් අටසිය පනහක් සහ පෞද්ගලික අපේක්ෂකයින් දෙලක්ෂ තිස් තුන්දහස් හත්සියඅනු එකක් පෙනී සිටියා.

Your Comments