සාමනේර හිමිවරුන්ගේ ගැටලු සෙවීමට සඝසරණ නමින් ආයතනයක්

29

කුඩා සාමනේර හිමිවරුන්ගේ ගැටලු පිලිබඳ සොයා බැලීම සදහා සඝ සරණ නමින් ආයතනයක් ස්ථාපිත කරන බව පූජ්‍ය මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරත්න හිමියන් පවසනවා.

මහනුවර පැවති ජාතික සංඝ සම්මේලනයට එක්වෙමින් උන්වහන්සේ මෙම අදහස් පල කළා.

මෙම අවස්ථාවට අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනු නායක පූජ්‍ය වෙඩරුවේ උපාලි හිමියන්ද එක්වුනා.

Your Comments