සාමකාමී රටවල් අතර දකුණු ආසියානු කලාපයේ දෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට

44

කැපීපෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව මෙවර ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ස්ථාන කිහිපයකින් ඉදිරියට පැමිණීමට සමත්ව තිබෙනවා.

ලොව පුරා රටවල් 163 ක් සැලකිල්ලට ගනිමින් වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ලෝක සාම දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවට මෙවර හිමිව ඇත්තේ 67 වන ස්ථානයයි.

ඒ අනුව එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ස්ථාන 5කින් ඉදිරියට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව තිබෙනවා. ඉන්දියාව පසුවන්නේ 136 වන ස්ථානයේ.

සාමකාමී රටවල් අතර දකුණු ආසියානු කලාපයේ දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට ද ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව තිබීම විශේෂත්වයක්.

එම කලාපයේ සාමකාමී රට බවට මෙවරත් පත්ව ඇත්තේ භූතානයයි.

අඛණ්ඩව 10 වැනි වරටත් ලොව සාමකාමීම රට බවට අයිස්ලන්තය පත්ව ඇති අතර නවසීලන්තය, ඔස්ටේ්‍රලියාව, පෘතුගාලය සහ ඩෙන්මාර්කය, පළමු රටවල් 05 අතරට අයත් වනවා.

අඛණ්ඩව පස්වැනි වරටත් ලෝක සාම දර්ශකයේ අවසන් ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ සිරියාවටයි.

එක් එක් රටවල සමාජ සුබසාධනය හා ආරක්ෂාව, අභ්‍යන්තර හා ජාත්‍යන්තර ගැටුම් ආදී කරුණු 23ක් සැලකිල්ලට ගනිමින් සකස් කෙරෙන ලෝක සාම දර්ශකය වසරක් පාසා ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනවා.

Your Comments