ස්වාමීන් වහන්සේලා කුමන හේතුවක් නිසාවත් අධිකරණය වෙත යාම අපේක්‍ෂා කරන්නේ නෑ

25

අපරාධ නීතිය යටතේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කුමන හේතුවක් මත හෝ අධිකරණය වෙත ඉදිරියට අපේක්ෂා නොකරන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසනවා.
ඇය මෙ බව ප්‍රකාශ කළේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික වැඩසටහනකට එක් වෙමින්.


Your Comments