සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් ජනපති ප්‍රධානත්වයේ අද

18

රට තුළ මතුව ඇති තත්ත්වය සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද කැඳවා තිබෙනවා.
පෙරවරු 10 ට ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී මෙම සමුළුව පැවැත්වීමට නියමිතයි.
මේ අතර සර්ව ආගමික කමිටුව ද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරු 4 ට ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී රැස්වීමට නියමිතයි.
සර්ව පාක්ෂික සමුළුවේ අවශ්‍යතාවය පිලිබද දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා ද ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කර සිටියා.

Your Comments