සරසවි සිසුන් සහ දෙමව්පියන් පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක

65

අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ සිසුන් සහ දෙමාපියන් පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරතවනවා.
මේ හේතුවෙන් ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලූ මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමීමටද පියවර ගෙන තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට එම මාර්ගය ගමනාගමන කටයුතු සඳහා යළි විවෘත කර ඇති බව සදහන්.

 

Your Comments