සයිටම් විරෝධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පාර වැසේ

15

සයිටම් විරෝධී විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට පිවිසෙන මාර්ගය පොල්දූව මංසන්දියෙන් වසා දමා තිබෙනවා. රථ වාහන රියදුරන් සහ මහජනතාව විකල්ප මාර්ගයන් භාවිත කරන ලෙසයි පොලිසිය ඉල්ලා සිටින්නේ.

 

Your Comments