“සන්ධානගතනොවී ජනපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ හැකියි”

14

සන්ධාන ගත වීමකින් තොරව ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ හැකි බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා ප්‍රකාශ කළා.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කළා.

Your Comments