සද්දන්තයකුගේ නික්මීම [PHOTOs]

23

වැල්ලවාය ආනපල්ලම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ තුනේ කනුව ප්‍රදේශයේ දී වනඅලියෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

අලියාගේ සිරුරේ වෙඩි තුවාලද දකින්නට ලැබෙන අතර අලියා අන්ද අලියෙකු බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ.

මෙම වනඅලියා පසුගිය දිනක පහලවරුනගම ප්‍රදේශයේ වලකට ද ඇද වැටී ඇති අතර අලියා ගොඩගෙන වනයට මුදා හැර තිබෙනවා.

වනඅලියා වසය අවුරුදු විසිපහත් තිහත් අතර පසුවන බවය වනජීවි නිලධාරීන් සඳහන් කරන්නේ.

මරණයට හේතුව අනාවරණය වී නොමැති බව වැල්ලවාය වනජීවි කාර්යාල නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා.

(වැල්ලවාය – ජයන්ත වීරසේකර)

Your Comments