සජිත්ගෙන් කාන්තාවන්ට සම අයිතිය

7

පුරුෂයින්ට නොදෙවෙනි සමාන අයිතිවාසිකම් මෙරට සියලු කාන්තාවන්ට ලබා දීමට සිය ආණ්ඩුවක් යටතේ කටයුතු කරන බව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂඛ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

දිරිය ඇය වෙනුවෙන් සෙනෙහසේ ඇරඹුම නමින් අද කොළඹ පැවති කාන්තා සමුළුවකට එන්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ වබ සඳහන් කළා.

මේ එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය.

Your Comments