සංඥා නොතැකූ බස් රථය උත්තරදේවිගේ ගැටී සුණුවිසුණුවූ හැටි (PHOTOs)

1037

කන්කසන්තුරෙයි සිට කොළඹ බලා දක්වා ධාවනය වූ උත්තර දේවි දුම්රිය යාපනය කොඩිකාමම් කරම්බකම් මන්සංධියේදී අද (11) උදෑසන බස් රථයක ගැටී තිබෙනවා.

අනතුරෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ බස් රථයේ රියදුරු යාපනය මහ රෝහලට ඇතුළත්කර ඇති බවයි කොඩිකාමම් පොලීසිය පැවසුවේ.

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු නැවතුණු අතර බස් රථයේ රියදුරු තුවාල ලබා ඇති බව කොඩිකාමම් පොලීසිය පවසයි.

කරම්බකම් මන්සංධියේ දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ආලෝක සංඥා නොසලකා හරමින් පෞද්ගලික බස් රථයක් ධාවනය කිරීමට ගත් උත්සහයකදී අනතුර සිදුව තිබෙනවා.

බස් රථයේ සිට ඇත්තේ රියදුරු පමණයි.

උත්තර දේවි දුම්රියේ බස් රථය ගැටීමෙන් පසුව බස් රථය දුම්රිය මාර්ගයේ ඇදී ගොස් බස් රථය සම්පූරණයෙන් විනාශ වී ඇති අතර උත්තර දේවී දුම්රියටද හානි සිදුව තිබෙනවා.

අනතුර හේතුවෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු පලෙයි දුම්රිය ස්ථානය දක්වා සිදු කෙරෙන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළා.

හානි වූ උත්තර දේවී දුම්රිය පලෙයි දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ඇදගෙන යාමට කටයුතු කෙරෙනු ඇති.

ඉන් අනතුරුව දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු යතා තත්වයට පත් කෙරෙයි.

(වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය)

( ඡායාරූප දුම්රිය මගින්ගේ නිල සමූහයෙන් ද උපුටාගෙන ඇත.)

 

Your Comments