සංචාරක ආකර්ශනය ලබාගත හැකි ආකාරයේ නිෂ්පාදන හා අලෙවි ක්‍රමවේද ඇති කළ යුතුයි

21

සංචාරක ආකර්ශනය ලබාගත හැකි ආකාරයේ නිෂ්පාදන හා අලෙවි ක්‍රමවේද ඇතිකළ යුතු බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා පවසනවා.
මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව කියාසිටියේ.

Your Comments