ෂැංග්‍රිලා ප්‍රහාරකයා සිටි කුළී නිවසින් සාදන ලද බෝම්බයේ දළ සටහන් ඇතුළත් ලේඛනයක් හමුවෙයි

479

ෂැන්ග්‍රිලා හෝටලයේ පිපිරීම සිදු කළ පුද්ගලයා කුලී පදනම මත පදිංචිව සිටි පානදුර පරත්ත ෂෙරිට් මාවතේ පිහිටි නිවසින් බෝම්බය නිෂ්පාදනය සැකසීමට යොදාගත් ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අමුද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අතර සාදන ලද බෝම්බයේ දළ සටහන ඇතුළත් කඩදාසියක් ද තිබූ බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.
බෝම්බ නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නා යකඩ බෝල දමා තිබූ දවටන, බැටරි සහ වයර් ඇතුළු උපකරණ රැසක්, විනාශ කර පුළුස්සා දමන ලද ජංගම දුරකථන තුනක කොටස්, සිම්පතක් ද හමු වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments