ෂර්මන් නෞකාව කොළඹ වරායට

59

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත ලබාදුන් ඇමරිකානු වෙරළාරක්ෂක ෂර්මන් නෞකාව ඊයේ කොළඹ වරායට සේන්දු වුණා.
නාවික හමුදාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු පුළුල් කිරීම වෙනුවෙනුයි මෙම නෞකාව ලබාදී ඇත්තේ.
මීටර් 115ක් දිගින් යුක්ත එම ෂර්මන් නෞකාවට නිලධාරීන් 22 කු සහ නාවිකයින් 111 දෙනෙකු ඇතුළත්.
ඊයේ උදෑසන කොළඹ වරාය වෙත සේන්දු වූ මෙම නෞකාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට නාවික හමුදාපතිවරයා ද එක්වුණා.

Your Comments