ශිෂ්‍යත්වය පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම්

43

මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හෙට පවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී. සනත් පූජිත මහතා පවසනවා.
දිවයින පුරා විභාග මධ්‍යස්ථාන 3, 050 කදී පැවැත්වෙන විභාගය සඳහා මෙවර පෙනි සිටින අයදුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ 55, 326ක්.
සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 497ක් යටතේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙනවා.
මේ අතර, මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනි සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් සිත එෆ් එම් ගුවන් විදුලිය සංවිධාන කරනු ලැබූ මහානුභාව සම්පන්න ආශිර්වාද පූජාව අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා.
ඒ, කැළණිය රාජමහා විහාරයේදියි.
එහිදී පැමිණි සැමට ප්‍රඥාවන්තයින් අතර අඟතනතුර ලැබූ සැරියුත් තෙරුන්ගේ ගුණ බල අන්තර්ගත ගාථා රත්නයක් ද ලබා දෙනු ලැබුවා.

Your Comments