ශිරාණි බණ්ඩාරනායක ධූරයෙන් පහ කිරීම ගැන හිටපු ජනපති කතා කරයි 

56

හිටපු අග විනිසුරු ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ධුරයෙන් පහ කරනු ලැබුවේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව වන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඊයේ කොළඹ පැවති මාධ්‍යවේදීන් නැගූ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ. 

Your Comments