ශාන්ත බණ්ඩාර ඇතුළු තිදෙනෙකු අද මන්ත්‍රී ධුරවල දිවුරයි

28

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා අද දිවුරුම් දෙනවා.
පසුගිය සමයේදී ද ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා කුරුණැගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසානායක මහතාගේ අභාවයෙන් පසුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වුණා.
ඒ පුරප්පාඩු වු කුරුණැගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීධුරය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීම සදහායි.
කෙසේ වෙතත් එච් එම් ඩී බී හේරත් මහතා පුරප්පාඩුව වෙනුවෙන් නිල වශයෙන් නම් කෙරුණා.
ඒ අනුව ඔහුද අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමට සුදානමින් පසු වනවා.
මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතාගේ අභාවය හේතුවෙන් පුරප්පාඩුවු මාතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීධුරය වෙනුවෙන් මනොජ් සිරිසේන මහතා දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.
පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු එකට රැස්වනවා.

Your Comments