ශ්‍රී ලන්කන් යළි පාකිස්තානයට ගුවන් ගමන් අරඹයි

32

අත්හිටුවා තිබූ පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ගුවන් ගමන් අද (01 ) දහවල් යළි ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ මාස තුනකට අධික කාලයකට පසුවයි.

අද කරච්චි නුවර බලා දහවල් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානයක් පිටත්ව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂක කටයුතු හේතුවෙන් ලාහෝර් වෙත තවදුරටත් ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ.

පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර හටගත් යුදමය වාතාවරණය හේතුවෙන් පාකිස්තාන රජය එරට ගුවන් කලාපය වසා දමා තිබුණා.

ඒ පෙබරවාරි මස 27 දා සිටයි.

Your Comments