ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම සම්බන්ධ පෙත්සම් විභාගය කල් යයි

14

ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළද ගිවිසුම සම්බන්ධ පෙත්සම් විභාගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ආරම්භ කෙරුණා.
මෙම ගිවිසුම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලමිනුයි පෙත්සම් අටක් අධිකරණයට ඉදිරිපත්ව තිබුණේ.
ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති විමර්ශන කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක වීම අධ්‍යයනය කර කරුණු දැක්වීම සදහා වෙනත් දිනයක් ලබා දෙන ලෙස අධිකරණය ඉල්ලා සිටියා.
ඒ අනුව කරුණු සළකා බැලූ බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල මෙම පෙත්සම් සලකා බැලීම ලබන මැයි මස 22 වනදාට කල් තැබීමටයි පියවර ගත්තේ.

Your Comments