ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ තුන්වැනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගත් නවක විදුහල්පතිවරුන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව හෙට ඇරඹේ

18

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ තුන්වැනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගත් නවක විදුහල්පතිවරුන් 1,858කු සඳහා සේවාරම්භක පුහුණුව හෙට සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ, විෂයභාර අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් අනුවයි.

එම පුහුණුව ලබන 13 වනදා දක්වා අදියර 4ක් යටතේ ක්‍රියාවට නැංවෙනු ඇති.

ඒ අනුව, පළමු අදියර යටතේ ඔවුන් පුහුණුව සඳහා ලියාපදිංචි කරගැනීම මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ සහ මහරගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී අධ්‍යාපන ලේකම් එම් එන් රණසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරෙනු ඇති.

මෙම විදුහල්පතිවරුන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල තුළ එක් දින පුහුණුවකට ද යොමු කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments