ශ්‍රී ලංකාව ලොව හොඳම සෞඛ්‍ය සේවාවන් ඇති රට ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පිළිගෙන තිබෙනවා

13

ලොව හොදම සෞඛ්‍ය සේවාවන් ඇති රට බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිලිගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments