ශ්‍රී ලංකාව ලොව හොඳම සෞඛ්‍ය සේවාවන් ඇති රට ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පිළිගෙන තිබෙනවා

9

ලොව හොදම සෞඛ්‍ය සේවාවන් ඇති රට බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිලිගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments