ශ්‍රී ලංකාව ගැන ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමට වාර්තාවක්

15

ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 42 වන සැසිවාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්වය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කටයුතු කරන මහා බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රමුඛ රටවල් කිහිපයක් විසිනුයි එය සකස් කර ඇත්තේ.

2015 වසරේ සිට මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක කරුණු රැසක් දක්නට ලැබුණ,ද ඉටු කළ යුතු පොරොන්දු ගණනාවක් තවමත් පවතින බවයි මෙම වාර්තාවේ දැක්වුණේ.

එමෙන්ම යුධ හමුදාපතිවරයා ලෙස ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද ඔවුන් කණස්සල්ල පළකර තිබෙනවා.

Your Comments