“ශක්තිමත් සන්ධානයක්”

28

සියලු‍ දෙනාගේ අදහස් අනුව ශක්තිමත් සන්ධානයක් ගොඩනැගීමට
බලාපොරොත්තු වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ ගලිගමුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments