විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීම මේ වන විටත්

35

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් මේ වනවිට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත් වෙනවා. ඒ අරලියගහ මන්දිරයේදියි.
මෙම සාකච්ඡාවට පෙර පළාත් සභා හා පලාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා කියා සිටියේ මෙහිදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට පවතින බාධා ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන බවයි.

Your Comments