විශේෂ දුම්රියක් පීලි පනී (PHOTOs)

28

කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු විශේෂ දුම්රිය පීලි පැන තිබෙනවා.

ඒ රොසැල්ල සහ හැටන් දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර 106 සැතපුම් කණුව ප්‍රදේශයේ දී.

නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ ඒ හේතුවෙන් උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනා ගමනයට බාධා පැමිණි බවයි.

අද (20) පස්වරු 3 ට පමණ විශේෂ දුම්රියේ පසුපස නැරඹුම් මැදිරිය පීලි පැනමට ලක්වුනා.

නැරඹුම් මැදිරියේ බොගිය ගැලවි ගොස් ඇති අතර පීලි පැනිමෙන් දුම්රිය මාර්ගයට ද දැඩි අලාභ හානි සිදුව තිබෙනවා.

පීලි පැනිමට ලක් වු මැදිරිය ගලවා, සෙසු මැදිරි සමග විශේෂ දුම්රිය බදුල්ල දක්වා ධාවනය කරවීමටට් දුම්රිය පාලක මැදිරිය කටයුතු කළා.

පීලි පැනිමට ලක් වු දුම්රිය මැදිරිය පීලිගත කරන තෙක් එම මාර්ගයේ ධාවනය වන දුම්රියන් නාවලපිටියේ සිට රොසැල්ල දක්වාත්, බදුල්ලේ සිට හැටන් දක්වාත් ධාවනය කරවන බවයි පාලක මැදිරිය පැවසුවේ.

(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

Your Comments