විශේෂ දීමනා ඉල්ලා පරිපාලන නිලධාරීන් අද ලෙඩ නිවාඩු

19

රජයේ පරිපාලන නිලධාරීන් අද ලෙඩ නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, පරිපාලන සේවයට හිමිවිය යුතු විශේෂ දීමනා මෙතෙක් ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින්.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ ලේකම් රෝහණ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ අද සිය ගැටලු‍ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

Your Comments