විශේෂ අවධානයෙන් සිටින්න !

38

අවුරුදු සමයේදී විදුලි උපකරණ සහ ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම් එස් එම් ෆවුසර් මහතා කියා සිටියේ තොග අවසන් කිරීම සඳහා බව පවසමින් ප්‍රමිතියෙන් තොර භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ සිද්ධින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන බවයි.

තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් එම් එස් එම් ෆවුසර් මහතා කියා සිටියේ වෙළඳපළ තුළ අක්‍රමිකතා සිදුවන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ පාරිභෝගිකයින්ට පැමිණිලි කළ හැකි බවයි.

Your Comments