විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් අදත් වැඩවර්ජනයේ

12

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් අද(29) දිනයේත් සංකේත වැඩවර්ජනයක නිතර වනවා.

රාජ්‍ය සේවකයින්ට 2016 වර්ෂයේ අයවැය මගින් ලබා දුන් රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩිවීමට සාපේක්ෂව තමන්ගේ ද වැටුප් විෂමතා පිළිබද පවතින ගැටලූවලට විසදුම් ලබාදෙන ලෙසට ඉල්ලමිනුයි අනධ්‍යයන සේවකයින් මෙම වර්ජනයේ නිරත වන්නේ.

ඔවුන් ඊයේ පෙරවරුවේ සිට මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර ඇති අතර, එය පැය 48 ක කාලයක් දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.

Your Comments