විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ – නුවර මාර්ගය වරකාපොළින් අවහිර වෙයි

48

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කෙළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය වරකාපොල නගරයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.

නගරයේ වාහන නවතා තැබීම සඳහා වරකාපොළ පොලිසිය දියත් කර ඇති ක්‍රමවේදයට විරෝධය පළ කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් සහ ව්‍යාපාරිකයින් විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි NEWS24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

Your Comments