විභාග සහතික පත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ඇරඹීමට පියවර

27

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විභාග සහතික පත් නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මේ යටතේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීමකින් තොරව තම විභාග සහතිකයේ පිටපතක් ලබාගත හැකි බවයි විභාග කොමාසාරිස් ජනරාල් සනත්. බී. පූජිත මහතා සඳහන් කළේ.
ඉදිරියේදී විදේශවල සිටින මෙරට පුද්ගලයින්ගේ විභාග සහතික පත් ද ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Your Comments