විභාග රාජකාරී කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ ගුරුවරුන්ට ගෙවීම් සිදු කර නොමැති බවට චෝදනාවක්

9

පසුගිය වසරේ විභාග රාජකාරී කටයුතු සඳහා සහභාගී වූ ගුරුවරුන් හට ඊට අදාළ ගෙවිම් මේ වන තෙක් ගෙවා නොමැති බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසනවා.
මේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාර්ලිං මහතා.

Your Comments