විභාග රාජකාරී කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ ගුරුවරුන්ට ගෙවීම් සිදු කර නොමැති බවට චෝදනාවක්

15

පසුගිය වසරේ විභාග රාජකාරී කටයුතු සඳහා සහභාගී වූ ගුරුවරුන් හට ඊට අදාළ ගෙවිම් මේ වන තෙක් ගෙවා නොමැති බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසනවා.
මේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාර්ලිං මහතා.

Your Comments