විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු වන ලෙස කටයුතු කරනවා

17

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු වන අයුරින් කටයුතු කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.
විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.
විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘතියේ එක් පියවරක් සනිටුහන් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නවීකරණය කළ නව වෙබ් අඩවිය හදුන්වාදීම හා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ විභාග සහතික නිකුත් කිරීම ඊයේ ආරම්භ වුණා.
විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිමෙන් තොරව අයැදුම්කරුවන්ට තම විභාග සහතික නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට නව ක්‍රමය ඔස්සේ පහසුකම් සැලසෙලනවා.
මේ එම උත්සවයට එක් වෙමින් අදහස් දැක්වු අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා.

Your Comments