විපක්ෂ නායක ධුරය කාටද ? ඉල්ලීම් ලිපි දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවට

23

විපක්ෂ නායක ධූරය සඳහා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කරන්නැයි පාර්ශව දෙකක් කතානයකවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විපක්ෂ නායක ධූරය සඳහා පත් කරන ලෙස ඉලා ඇත්තේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින්.

එම ලිපිය ලැබී ඇති බව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කළා.

මේ අතර විපක්ෂ නායක ධුරය සඳහා පාර්ලි‍මේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ඉල්ලා තිබෙනවා.

මන්ත්‍රීවරු 40 දෙනෙකු විසින් අත්සන් තබන ලද එම ලිපිය ද කථානායකවරයා වෙත ලැබී ඇති බවයි එම කාර්යාලය පැවසුවේ.

Your Comments