විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නැයි ඇමතිගෙන් ඉල්ලයි

68

පාසල් සියල්ල වසා දමන බව පවසමින් පසුගිය බදාදා (04) වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් විසින් කළ වැඩවර්ජනයට සහය දැක්වු සියල්ලන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පවසමින් අධ්‍යාපන වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට සංදේශයක් භාර දී තිබෙනවා.

අදාළ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගය හේතුවෙන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය උල්ලංඝණය වී ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

එම නිසා ආයතන සංග්‍රහයට අනුව නිත්‍යානුකූල පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් අධ්‍යාපන වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට සංදේශයක් සහ පැමිණිලි භාර දෙමින් පැවසුවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් පාසල් වසා දමන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට නියෝග කර ඇති බවට සාක්ෂි ද තමන් සතුව පවතින බවයි.

එමෙන්ම ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් විසින් ගුරුවරුන්ට හා සිසු දරුවන්ට පාසල් නොපැමිණෙන ලෙස රාජකාරි මට්ටමින් නියෝග කිරීමේ සිදුවීම් ද වාර්තා වන බවත්, ඊට අමතරව ගුරුවරුන් විසින් පාසල් නොපවැත්වෙන බව දන්වා දරුවන්ට පාසල් පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස උපදෙස් ලබාදී ඇති බවට වූ සිද්ධින් පිළිබඳ පැමිණිලි, සාක්ෂි සහිතව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට භාර දී තිබෙනවා.

වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග වලට අනුව ලෙඩ නිවාඩු දැමී‍මට හැකි වුවත්, පාසල් වසා දැමීම සම්බන්ධයෙන් පරිපාලන නියෝග දැමීමේ කිසිදු සදාචාරාත්මක හෝ වෘත්තිය හැකියාවක් වෘත්තිය සමිතියකට නොමැති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

එබැවින්, මේ සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටියා.

මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කළේ, එවැනි සිදුවීම් කිහිපයක් පිළිබඳව ද තමා වෙත පුද්ගලිකව ද පැමිණිලි ලැබි ඇති බවයි.

ආයතන සංග්‍රහය උල්ලංඝණය කරමින් යම් අධ්‍යාපන නිලධාරියෙකු කටයුතු කර ඇත්නම් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා මෙම පැමිණිලි අදාළ අංශ වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

එසේම කිසිදු ලෙසකින් පාසල් වසා දමා කඩාකප්පල්කාරි ලෙස හැසිරීමට හෝ දරුවන්ට ඇති අධ්‍යාපන අයිතිය උදුරා ගැනීමට කිසිදු කණ්ඩායමකට ඉඩ නොතබන බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.

Your Comments