‘විධායක’ – රසායනික අවියකටත් වඩා භයානකයි !

22


විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය යනු රසායනික අවියකටත් වඩා භයානක අවියක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක් වෙමින් ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments