විධායක ජනපති ධුරය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවලියට විපක්ෂ නායකගේ සහයත් ලැබේ යැයි විශ්වාස කරනවා

30

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීම සදහා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලියට විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහයද හිමි වනු ඇතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විශ්වාසය පළ කරනවා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා සදහන් කළේ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කර දැමිය යුතු බවට රාජපක්ෂ මහතා අවස්ථා කිහිපයකදී ප්‍රකාශ කළ බවයි.


Your Comments