“විධායකය අහෝසි කිරීමට මෙම අවස්ථාවේ සාකච්ඡා කිරීම වංචාවක්”

5

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට මෙම අවස්ථාවේ සාකච්ඡා කිරීම වංචාවක් බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඒ, කරවනැල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

විධායකය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පැවැති උත්සවයකදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද මෙලෙස අදහස් දක්වා සිටියා.

Your Comments