“විධායකය අහෝසි කිරීමට පෙර පළාත් සභා හා ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කරන්න”

10

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමට පෙර පළාත් සභා ක්‍රමය හා ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රථන හිමියන් පවසනවා.

කොළඹ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments