“විධායකය අහෝසි කිරීමට පෙර පළාත් සභා හා ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කරන්න”

7

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමට පෙර පළාත් සභා ක්‍රමය හා ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රථන හිමියන් පවසනවා.

කොළඹ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments