“විධායකය අහෝසි කිරීමට උත්සාහ කිරීම අපේක්ෂකයන් බිය ගැන්වීමක්”

14

විධායක ජනාධිපතිධූරය අහෝසි කිරීමට උත්සාහ කිරීම ඔස්සේ අනවශ්‍ය අයුරින් අපේක්ෂකයන් බිය ගැන්වීමකට ලක් නොකළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සි .බි රත්නායක මහතා පවසනවා.

රිකිල්ලගස්කඩ ප්‍රදේශයේ පොදු ජන පෙරමුණේ සමාජිකයින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩ සටහනකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් දක්වා සිටියා.

Your Comments