“විධායකය අහෝසි කිරීමට ආණ්ඩුවට කිසිදු වරමක් ලබා දී නැහැ”

6

විධායක ජනාධිපතිධූරය අහෝසි කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුවට ජනතාව කිසිදු වරමක් ලබා දී නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසනවා.

ඒ, කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

Your Comments