විදුලි බිල ගැන ප්‍රශ්න කිරීමට අමාත්‍යංශ දෙකක නිළධාරීන් කෝප් කමිටුවට කැඳවයි

62

විදුලි බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී ගැනීම සහ විදුලි ඒකකයක් සඳහා ගෙවන මිල සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ කරුණු විමසීමට විදුලිබල සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

ඊට සමගාමීව විදුලි බල හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යශවල ලේකම්වරුන් මෙන්ම විදුලිබල මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව යන ආයතනවල සභාපතිවරුන් ද කමිටුවට කැඳවනු ඇති.

ලේකම්වරුන් දෙදෙනාට සහ ආයතනවල සභාපතිවරුන් දෙදෙනාට අගෝස්තු මස හත් වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේ පැවැත්වෙන කෝප් කමිටු රැස්වීමට පැමිණෙන ලෙස ලිඛිතව දැනුම්දී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය නොමැතිව ඇඹිලිපිටිය පෞද්ගලික බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් කෝටි 84ක් වැය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ඇති.

Your Comments