විදුලි කප්පාදුවට කාල සටහනක්

41

අධික විදුලි ඉල්ලූම හමුවේ ප්‍රමාණවත් සැපයුමක් ලබාදීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදු කාලසටහනක් හඳුන්වාදීමට විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ විදුලි ඉල්ලූම සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, අවශ්‍ය විදුලි සැපයුම අඛන්ඩව ලබාදීමේ ගැටළු මතුව තිබෙනවා.

ඒ අනුව
උදෑසන 8.30 සිට 11.30 දක්වාත්,
පෙරවරු 11.30 සිට පස්වරු 2.30 දක්වාත්
පස්වරු 2.30 සිට 5.30 දක්වාත්,
පස්වරු 6.30 සිට 7.30 දක්වා හෝ
පස්වරු 7.30 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා විදුලි සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බවයි විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Your Comments