වැසි තත්ත්වයේ තාවකාලික අඩුවීමක්

3

වැසි තත්ත්වයේ තාවකාලිකව අඩු වීමක් අද දිනයේ දක්නට ලැබෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
කෙසේ වෙතත් සබරගමුව, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වීමය හැකියි
කොළඹ ගම්පහ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික වල උදෑසන කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කලා.

Your Comments