වැල්ලවායේ දරුවන්ගේ අපූරු දන්සල
ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය

51

වැල්ලවාය, හදපානාගල, ආදාවෙලයාය ප්‍රදේශයේ පුංචි දූ දරුවන් පිරිසක් අසිරිමත් වෙසක් මංගල්‍යය වෙනුවෙන් අපූරූ දන්සැලක් මේ දිනවල සිදු කරමින් සිටිනවා. මෙම දූදරුවන් විසින් වැල්ලවාය තණමල්විල මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයන්හට වෙසක් කූඩු සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය උණබට සහ සව් කොල දන්සැලක් පවත්වනු ලබනවා. මේ සදහා ආදාවෙලයාය ප්‍රදේශයේ පුංචි දූදරුවන් රැසක්ම සහභාගි වී ඇති අතර ඔවුන් වයස අවුරුදු දහතුනට අඩු දරුවන් වීමද විශේෂයයි. මෙම දන්සැල පවත්වන ස්ථානයට ප්‍රදේශයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වන අතර එක දිගට දින හතරක් දැනට මෙම දරුවන් විසින් මෙම දන්සැල පවත්වා තිබෙනවා. එලැබෙන පෝය දින දක්වාම මෙම දන්සැල පවත්වාගෙන යන බව එම දූදරුවන් පවසන අතර මේ සඳහා අධාර උපකාර ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාව ලබා දී තිබෙනවා.

Your Comments